Zbiornik ciśnieniowy w instalacji pneumatycznej

Zbiornik sprężonego powietrza to niezbędny element każdej instalacji pneumatycznej. Ma on za zadanie zapewnić by sprężone powietrze bez zakłóceń mogło dotrzeć do wszystkich odbiorników. Korzyścią wynikającą z prawidłowego doboru zbiornika jest też większa żywotność kompresora. 

 

Zbiornik sprężonego powietrza to niezbędny element każdej instalacji pneumatycznej. Ma on za zadanie zapewnić by sprężone powietrze bez zakłóceń mogło dotrzeć do wszystkich odbiorników. Korzyścią wynikającą z prawidłowego doboru zbiornika jest też większa żywotność kompresora. 

 

Nie w każdej instalacji potrzebny jest zbiornik wolnostojący. W mniejszych urządzeniach może on być połączony bezpośrednio ze sprężarką powietrza i takie rozwiązanie wystarczy by instalacja działała prawidłowo. 

 

Specyfika pracy niektórych zakładów może wymagać użycia kilku zbiorników zainstalowanych w różnych punktach systemu. W Comest zajmujemy się ich doborem oraz rozmieszczeniem tak, by instalacja działała skutecznie.

Często poruszaną kwestią jest uznawanie rurociągów za zbiornik sprężonego powietrza. Z naszego doświadczenia i prostych wyliczeń wynika, że to rozwiązanie nie jest ani korzystne ani skuteczne rozwiązanie, więc my go nie polecamy.

 

W Comest dobieramy wielkość zbiorników i ich ustawienie oraz rozmieszczenie odpowiednie dla Twojej instalacji sprężonego powietrza.

Wojciech Kwaśnicki
Wojciech Kwaśnicki

Z branżą sprężonego powietrza związany od 2004.
Spręża koszty i uwalnia zyski firm produkcyjnych, bo wierzy, że dobra kondycja zakładów przemysłowych ulepsza życie wszystkich ludzi.
W swojej pracy stosuje nowoczesne metody obniżania kosztów użytkowania sprężonego powietrza. Poprawia już istniejące instalacje oraz wdraża rozwiązania dla nowo powstających firm.

Wojciech Kwaśnicki
Wojciech Kwaśnicki

Z branżą sprężonego powietrza związany od 2004.
Spręża koszty i uwalnia zyski firm produkcyjnych, bo wierzy, że dobra kondycja zakładów przemysłowych ulepsza życie wszystkich ludzi.
W swojej pracy stosuje nowoczesne metody obniżania kosztów użytkowania sprężonego powietrza. Poprawia już istniejące instalacje oraz wdraża rozwiązania dla nowo powstających firm.