Czy osuszacz sprężonego powietrza jest potrzebny?

Produktem ubocznym procesu sprężania powietrza jest kondensat wodny. To nieodzowny składnik, którego powstawaniu nie można zapobiec. W większości procesów przemysłowych wilgoć zawarta w sprężonym powietrzu jest szkodliwa dla maszyn wytwórczych. Wilgotne sprężone powietrze przyśpiesza korozję siłowników i zaworów. W skrajnych przypadkach ciecz gromadzi się w zbiorniku sprężonego powietrza pogarszając działanie całego układu.

Czy osuszacz sprężonego powietrza jest potrzebny?

Produktem ubocznym procesu sprężania powietrza jest kondensat wodny. To nieodzowny składnik, którego powstawaniu nie można zapobiec. W większości procesów przemysłowych wilgoć zawarta w sprężonym powietrzu jest szkodliwa dla maszyn wytwórczych. Wilgotne sprężone powietrze przyśpiesza korozję siłowników i zaworów. W skrajnych przypadkach ciecz gromadzi się w zbiorniku sprężonego powietrza pogarszając działanie całego układu.


Osuszacz sprężonego powietrza jest niezbędny w instalacji pneumatycznej z kilku ważnych powodów:

  1. Usuwanie wilgoci: Sprężone powietrze często zawiera wilgoć w postaci pary wodnej. Wilgoć może powodować korozję wewnętrzną w przewodach, narzędziach pneumatycznych i innych elementach instalacji pneumatycznej. Osuszacz pomaga usunąć wilgoć z powietrza, chroniąc tym samym elementy systemu przed korozją.

  2. Ochrona narzędzi: Wilgotne powietrze może negatywnie wpływać na działanie narzędzi pneumatycznych, takich jak pneumatyczne wiertarki, młotki, czy pistolety natryskowe. Usuwanie wilgoci z powietrza poprawia wydajność i trwałość tych narzędzi.

  3. Zapobieganie zamarzaniu: W zimnych warunkach wilgotne powietrze może kondensować i zamarzać w przewodach i elementach instalacji, co może prowadzić do ich uszkodzenia. Osuszacz powietrza zapobiega powstawaniu lodu i zamarzaniu, co jest szczególnie istotne w aplikacjach w niskich temperaturach.

  4. Poprawa wydajności: Suchsze powietrze ma lepszą przewodność cieplną niż wilgotne powietrze, co oznacza, że jest bardziej efektywne w przekazywaniu ciepła. W niektórych procesach przemysłowych osuszacz powietrza może poprawić wydajność wymiany ciepła w układach chłodzenia lub ogrzewania.

  5. Optymalizacja pracy układu pneumatycznego: Wilgotne powietrze może wpłynąć na działanie zaworów, regulatorów i innych elementów układu pneumatycznego, co może prowadzić do niestabilnej pracy i nieprawidłowych wyników. Osuszacz powietrza pomaga utrzymać stabilne i niezawodne działanie instalacji pneumatycznej.


Podsumowując, osuszacz sprężonego powietrza jest kluczowym elementem w instalacji pneumatycznej, ponieważ pomaga zapewnić jej niezawodność, trwałość i wydajność poprzez usuwanie wilgoci i chronienie przed korozją oraz innymi problemami związanymi z wilgotnym powietrzem.


Zatem odpowiadając na pytanie najkrócej jak się da: osuszacz jest potrzebny. Stosuje go większość użytkowników, bo oprócz wymienionych wcześniej niepożądanych zjawisk, wilgotne powietrze może psuć jakość wytwarzanych produktów. Tak się dzieje, gdy do malowania używa się wilgotnego powietrza. Podobnie przy obróbce strumieniowo – ściernej.

Oczywiście, że są procesy, gdzie wilgoć w sprężonym powietrzu nie jest problemem lub też stosowanie osuszacza jest droższe niż okresowa wymiana sprzętu.


Jeszcze jedna ważna rzecz. Często w firmach osuszacz sprężonego powietrza jest mylony z odwadniaczem cyklonowym, który stanowi element zespołu przygotowania powietrza. Skuteczność odwadniacza jest wielokrotnie niższa i nie jest możliwe aby zastąpił on osuszacz ziębniczy.

Wojciech Kwaśnicki
Wojciech Kwaśnicki

Z branżą sprężonego powietrza związany od 2004.
Spręża koszty i uwalnia zyski firm produkcyjnych, bo wierzy, że dobra kondycja zakładów przemysłowych ulepsza życie wszystkich ludzi.
W swojej pracy stosuje nowoczesne metody obniżania kosztów użytkowania sprężonego powietrza. Poprawia już istniejące instalacje oraz wdraża rozwiązania dla nowo powstających firm.

Wojciech Kwaśnicki
Wojciech Kwaśnicki

Z branżą sprężonego powietrza związany od 2004.
Spręża koszty i uwalnia zyski firm produkcyjnych, bo wierzy, że dobra kondycja zakładów przemysłowych ulepsza życie wszystkich ludzi.
W swojej pracy stosuje nowoczesne metody obniżania kosztów użytkowania sprężonego powietrza. Poprawia już istniejące instalacje oraz wdraża rozwiązania dla nowo powstających firm.