Zakup sprężarki większej niż obecne potrzeby zakładu

Zakup sprężarki większej niż obecne potrzeby zakładu

Dobierając sprężarki zawsze kierujemy się Zasadą Maksymalnej Wydajności. Mówi ona o tym, że im bardziej wydajność kompresora odpowiada zapotrzebowaniu produkcji, tym lepiej. Dzięki właściwemu doborowi kompresora przemysłowego, koszty 1 m3 powietrza są najniższe,

Czy warto kupić kompresor powietrza o większej wydajności niż potrzeby produkcji?

Dobierając sprężarki zawsze kierujemy się Zasadą Maksymalnej Wydajności. Mówi ona o tym, że im bardziej wydajność kompresora odpowiada zapotrzebowaniu produkcji, tym lepiej. Dzięki właściwemu doborowi kompresora przemysłowego, koszty 1 m3 powietrza są najniższe, bo:

● wyeliminowana jest droga praca biegu jałowego kompresora,
● ograniczone są nakłady na zakup większego urządzenia,
● nie ma kosztów serwisu większej sprężarki.

Paradoksalnie, jeśli kompresor jest zbyt duży dla potrzeb zakładu, może to powodować skrócenie jego żywotności i częstsze awarie. Jest związane z tym, że częste uruchomienia i zatrzymania kompresora, wpływają na zużywanie niektórych jego elementów.

Z kompresorem, jak z butami – najdalej dojdzie się w dopasowanych. Oczywiście, bierzemy pod uwagę takie czynniki jak rozwój firmy, ale odradzamy zakup sprężarki powietrza o wydajności dwukrotnie wyższej niż potrzeby. To strata pieniędzy. Lepiej kupić dziś mniejszy kompresor, a za dwa czy trzy lata dołożyć kolejny. Tak będzie najtaniej.

Szczegółowo rozpatrujemy każdy przypadek doboru kompresora. Dlatego najlepiej jest omówić z nami swoją sytuację i plany rozwojowe, abyśmy wspólnie poszukali rozwiązania.

Wojciech Kwaśnicki
Wojciech Kwaśnicki

Z branżą sprężonego powietrza związany od 2004.
Spręża koszty i uwalnia zyski firm produkcyjnych, bo wierzy, że dobra kondycja zakładów przemysłowych ulepsza życie wszystkich ludzi.
W swojej pracy stosuje nowoczesne metody obniżania kosztów użytkowania sprężonego powietrza. Poprawia już istniejące instalacje oraz wdraża rozwiązania dla nowo powstających firm.

Wojciech Kwaśnicki
Wojciech Kwaśnicki

Z branżą sprężonego powietrza związany od 2004.
Spręża koszty i uwalnia zyski firm produkcyjnych, bo wierzy, że dobra kondycja zakładów przemysłowych ulepsza życie wszystkich ludzi.
W swojej pracy stosuje nowoczesne metody obniżania kosztów użytkowania sprężonego powietrza. Poprawia już istniejące instalacje oraz wdraża rozwiązania dla nowo powstających firm.