Jaka jest żywotność sprężarki śrubowej i co na nią wpływa?

Jaka jest żywotność sprężarki śrubowej i co na nią wpływa?

Żywotność sprężarki śrubowej rozumiemy jako czas, w którym bezawaryjnie może pracować jej najważniejszy element, czyli blok śrubowy. Każdy producent określa tę żywotność na swój sposób, ale w większości przypadków mieści się ona w zakresie od 24 000 do 30 000 godzin.

Jaka jest żywotność sprężarki śrubowej i co na nią wpływa?

Żywotność sprężarki śrubowej rozumiemy jako czas, w którym bezawaryjnie może pracować jej najważniejszy element, czyli blok śrubowy. Każdy producent określa tę żywotność na swój sposób, ale w większości przypadków mieści się ona w zakresie od 24 000 do 30 000 godzin. Oczywiście, nie oznacza to, że w godzinę po przekroczeniu podanej liczby nastąpi awaria. Jednak wspomniany przebieg zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się jej.

Na żywotność sprężarki wpływ ma wiele czynników. Podstawowe to otoczenie w jakim pracuje sprężarka. Równie ważny jest charakter tej pracy – doświadczenie pokazuje, że kompresory, które pracują praktycznie bez przerwy są w lepszym stanie niż takie, które często się załączają, ale pracują krótko.

Nie można też pominąć wpływu obsługi serwisowej na żywotność sprężarki. Regularność wykonywanych konserwacji, jakość materiałów eksploatacyjnych, a przede wszystkim wiedza serwisanta są tu kluczowe.

Wojciech Kwaśnicki
Wojciech Kwaśnicki

Z branżą sprężonego powietrza związany od 2004.
Spręża koszty i uwalnia zyski firm produkcyjnych, bo wierzy, że dobra kondycja zakładów przemysłowych ulepsza życie wszystkich ludzi.
W swojej pracy stosuje nowoczesne metody obniżania kosztów użytkowania sprężonego powietrza. Poprawia już istniejące instalacje oraz wdraża rozwiązania dla nowo powstających firm.

Wojciech Kwaśnicki
Wojciech Kwaśnicki

Z branżą sprężonego powietrza związany od 2004.
Spręża koszty i uwalnia zyski firm produkcyjnych, bo wierzy, że dobra kondycja zakładów przemysłowych ulepsza życie wszystkich ludzi.
W swojej pracy stosuje nowoczesne metody obniżania kosztów użytkowania sprężonego powietrza. Poprawia już istniejące instalacje oraz wdraża rozwiązania dla nowo powstających firm.