Podłączenie kompresora – co potrzebujemy?

Nowoczesne kompresory powietrza nie mają szczególnych wymagań co do instalacji. Ważne jest jednak zachowanie pewnych zasad, które ułatwią korzystanie z urządzenia.

Podłączenie kompresora – co potrzebujemy?

Nowoczesne kompresory powietrza nie mają szczególnych wymagań co do instalacji. Ważne jest jednak zachowanie pewnych zasad, które ułatwią korzystanie z urządzenia.

Aby sprężarka powietrza mogła działać, potrzebuje zasilania elektrycznego. Podłączenie powinno zostać wykonane zgodnie z wymogami producenta oraz ogólnymi przepisami elektroenergetycznymi. Zalecamy montaż wyłącznika głównego lub gniazda w pobliżu kompresora, aby w czasie prac konserwacyjnych można było odłączyć zasilanie urządzenia. 

W Polsce, nie licząc najmniejszych jednostek (zazwyczaj do 4 kW), kompresory pracują na zasilaniu prądem zmiennym, trójfazowym o napięciu 400 V. W zależności od rodzaju wyposażenia kompresora przemysłowego, może to być sieć L1-L2-L3-PE (3 fazy i przewód ochronny) lub L1-L2-L3-N-PE (3 fazy, przewód ochronny i przewód neutralny).

Sprężone powietrze, które wytwarza urządzenie musi być „przetransportowane” do odbiorników. Do tego potrzebna jest instalacja sprężonego powietrza właściwym przekroju, wykonana z materiałów odpornych na ciśnienie robocze kompresoraPotocznie nazywamy ją przyłączem pneumatycznym.

Parametry tego przyłącza (średnicę) oraz przyłącza elektrycznego (wielkość bezpieczników i przekrój przewodu) są wartościami specyficznymi dla danego kompresora. Określa je producent. Powinna być w dokumentacji sprężarki.

Zalecamy: zastosowanie przewodu elastycznego pomiędzy siecią a kompresorem i montaż zaworu odcinającego sprężone powietrze w łatwo dostępnym miejscu.

W przypadku kompresorów z osuszaczami, potrzebna jest też instalacja odprowadzenia kondensatu.

Ponieważ sprężarki generują duże ilości ciepła, nie mniej ważna dla ich prawidłowego działania może okazać się wentylacja.

Wojciech Kwaśnicki

Wojciech Kwaśnicki

Z branżą sprężonego powietrza związany od 2004.
Spręża koszty i uwalnia zyski firm produkcyjnych, bo wierzy, że dobra kondycja zakładów przemysłowych ulepsza życie wszystkich ludzi.
W swojej pracy stosuje nowoczesne metody obniżania kosztów użytkowania sprężonego powietrza. Poprawia już istniejące instalacje oraz wdraża rozwiązania dla nowo powstających firm.

Wojciech Kwaśnicki

Wojciech Kwaśnicki

Z branżą sprężonego powietrza związany od 2004.
Spręża koszty i uwalnia zyski firm produkcyjnych, bo wierzy, że dobra kondycja zakładów przemysłowych ulepsza życie wszystkich ludzi.
W swojej pracy stosuje nowoczesne metody obniżania kosztów użytkowania sprężonego powietrza. Poprawia już istniejące instalacje oraz wdraża rozwiązania dla nowo powstających firm.