Dobór sprężarki powietrza – Dwa główne parametry

Dobór sprężarki powietrza – Dwa główne parametry

Jakie informacje są potrzebne, aby właściwie dobrać kompresor powietrza? 

Aby zapewnić optymalną wydajność pracy zainstalowanego kompresora, czyli aby działał on w taki sposób, który generuje jak najniższe koszty eksploatacji, niezbędna jest informacja dotycząca ilości sprężonego powietrza potrzebnego w zakładzie. Ta ilość jest wyrażana w jednostkach przepływu takich jak litry na sekundę (l/s), litry na minutę (l/min), metry sześcienne na minutę (m3/min) lub metry sześcienne na godzinę (m3/h). Wartość tego zapotrzebowania jest uzależniona od wartości ciśnienia (wyrażonego w barach), przy którym to zapotrzebowanie występuje. 

W najprostszych słowach mówiąc, aby odpowiednio dobrać kompresor powietrza, musimy znać dwie informacje:  

ile powietrza jest potrzebne (wyrażone w przepływie) oraz: 

pod jakim ciśnieniem ma ono być dostarczane.  

Na przykład, jeśli zapotrzebowanie wynosi 2,2 m3/min przy ciśnieniu 7,5 bar, to te dwie wartości są kluczowe. Niestety, podanie tylko jednego z tych parametrów nie jest wystarczające do poprawnego doboru kompresora. 

Aby obliczyć dokładne zapotrzebowanie na sprężone powietrze dla swojego zakładu, konieczne jest ustalenie, ile powietrza zużywa każde urządzenie. Należy zsumować zużycie powietrza przez maszyny produkcyjne, narzędzia pneumatyczne i pistolety. Jako użytkownik, masz prawo zażądać od dostawcy kart katalogowych dla dostarczonego sprzętu, na których znajdują się informacje dotyczące zużycia powietrza. Te informacje pomogą dokładnie obliczyć zapotrzebowanie i dobrać odpowiedni kompresor. 

Wojciech Kwaśnicki
Wojciech Kwaśnicki

Z branżą sprężonego powietrza związany od 2004.
Spręża koszty i uwalnia zyski firm produkcyjnych, bo wierzy, że dobra kondycja zakładów przemysłowych ulepsza życie wszystkich ludzi.
W swojej pracy stosuje nowoczesne metody obniżania kosztów użytkowania sprężonego powietrza. Poprawia już istniejące instalacje oraz wdraża rozwiązania dla nowo powstających firm.

Wojciech Kwaśnicki
Wojciech Kwaśnicki

Z branżą sprężonego powietrza związany od 2004.
Spręża koszty i uwalnia zyski firm produkcyjnych, bo wierzy, że dobra kondycja zakładów przemysłowych ulepsza życie wszystkich ludzi.
W swojej pracy stosuje nowoczesne metody obniżania kosztów użytkowania sprężonego powietrza. Poprawia już istniejące instalacje oraz wdraża rozwiązania dla nowo powstających firm.