Osuszacze sprężonego powietrza

Cena

 zł zł

Producenci

 •  (20)

Kategoria

 •  (20)
  •  (20)
   •  (20)
    •  (20)

Przepływ

Osuszacze sprężonego powietrza

Wyświetlanie 1–16 z 20 wyników

Dlaczego uzdatniać sprężone powietrze?

Powietrze atmosferyczne zasysane przez sprężarkę zawiera zanieczyszczenia stałe oraz parę wodną. Sama sprężarka również stanowi źródło zanieczyszczeń (olej, produkty zużycia). Zatem po sprężeniu, do instalacji przepływa powietrze zawierające parę wodną, pyły, opary oleju i niewielkie ilości agresywnych gazów.

W procesie sprężania wytwarza się ciepło, w związku z tym sprężone powietrze po opuszczeniu sprężarki, mimo poddania procesowi chłodzenia, jest na tyle gorące, że w zetknięciu z warunkami zewnętrznymi na zasadzie różnicy temperatur wytrąca się z niego kondensat powodujący korozję, rdzewienie i przyspieszone zużycie rurociągów oraz zainstalowanych urządzeń i narzędzi. Wywołuje to zakłócenia, przerwy w pracy oraz wymusza kosztowne prace naprawcze i konserwacyjne, których można by uniknąć dzięki zastosowaniu dodatkowych, odpowiednio dobranych urządzeń uzdatniania sprężonego powietrza np. osuszaczy chłodniczych, które wraz z zastosowaniem filtrów sprężonego powietrza pozwalają na uzyskanie powietrza suchego i pozbawionego zanieczyszczeń.

Przykładowo: w wyniku pracy sprężarki śrubowej o wydajności 10 Nm³/min., która pobiera powietrze z otoczenia (o temperaturze 20°C, wilgotności względnej 70%), spręża je do ciśnienia 8 bar i schładza w wewnętrznym układzie chłodniczym do temperatury 30°C – oddziela się 5.1 l/h kondensatu. Jeżeli sprężone powietrze poddane zostanie dalszej obróbce, poprzez zastosowanie osuszacza chłodniczego, osiągając temperaturę ciśnieniowego  punktu rosy +3°C, wydzielone zostanie dalsze 1.7 l/h kondensatu.

Ciśnieniowy punkt rosy określa temperaturę, do której można schłodzić sprężone powietrze bez kondensacji w nim zawartej wody. Powietrze atmosferyczne, zassane przez sprężarkę, zawiera zarówno parę wodną, jak i zanieczyszczenia stałe. Po sprężeniu, temperatura wylocie powietrza jest o około 10 stopni wyższa niż temperatura otoczenia, a następnie, w warunkach zewnętrznych, dochodzi do schłodzenia powietrza i kondensacji zawartej w nim wilgoci, co może prowadzić do korozji, przyspieszonego zużycia rurociągów oraz instalowanych urządzeń i narzędzi.

Skutecznym rozwiązaniem mającym na celu zminimalizowanie ryzyka tych niekorzystnych zjawisk jest zastosowanie osuszacza chłodniczego wraz z filtrami sprężonego powietrza, które wspólnie umożliwiają uzyskanie powietrza oczyszczonego, pozbawionego wilgoci oraz zanieczyszczeń, co wpływa pozytywnie na niezakłócony przebieg procesu produkcyjnego.

Schemat montażu osuszacza chłodniczego

 Instalacja (A)

3 – filtry: wstępny (Q) i dokładny (P, S), 4 – obejście i zawory odcinające.

Instalacja (A) jest zalecana w przypadku nieprzerwanej pracy sprężarki oraz nieprzerwanego poboru sprężonego powietrza (wydajność sprężarki odpowiada całkowitemu zużyciu sprężonego powietrza).

Instalacja (B)

3 – filtry: wstępny (Q) i dokładny (P, S), 4 – obejście i zawory odcinające.

Instalacja (B) jest zalecana w przypadku, gdy pobór powietrza różni się w czasie, a jednorazowe zapotrzebowanie jest znacznie wyższe lub znacznie niższe od znamionowej wydajności sprężarki. Zbiornik musi być wystarczająco duży by zapewnić wymaganą ilość osuszonego powietrza.